25 oktober 2023

Reactie VNLOK en NOGA op berichtgeving Consumentenbond 

De gezamenlijke brancheverenigingen Vergunde Nederlandse Online Kansspelaanbieders (VNLOK) en de Nederlandse Online Gambling Associatie (NOGA) hebben kennisgenomen van het artikel Online casino’s misleiden spelers en zetten aan tot overmatig gokken van de Consumentenbond. De brancheverenigingen herkennen zich niet in de conclusies uit het artikel. 

Read more

1 september 2023

OneCasino sluit zich aan bij VNLOK

OneCasino Limited sluit zich als achtste lid aan bij de branchevereniging Vergunde Nederlandse Online Kansspelaanbieders (VNLOK). OneCasino ontving op 5 oktober 2022 een vergunning van de Kansspelautoriteit. Twee weken later gingen zij live met hun online casinoaanbod. Sindsdien zijn zij actief op de Nederlandse kansspelmarkt. 

Read more

1 juli 2023

Reclamecode voor Online Kansspelen: per 1 juli 2023 treedt een herziene code in werking

Op 1 juli 2023 treedt de herziene Reclamecode voor Online Kansspelen in werking. De herziene code is een initiatief van de brancheverenigingen VNLOK en NOGA en in samenwerking met de SRC tot stand gekomen. Onderdeel van de herziene code is een evaluatie waarbij het Ministerie van Justitie en Veiligheid, verslavingszorg, omroepen, mediapartijen en vergunninghouders van online kansspelen gevraagd zijn om hun zienswijzen te geven.

Read more

19 april 2023

VNLOK over verbod op ongerichte reclame: wees extra scherp op illegaal aanbod

De branchevereniging Vergunde Nederlandse Online Kansspelaanbieders (VNLOK) heeft kennisgenomen van de wijziging van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen van minister Weerwind voor Rechtsbescherming. Dit besluit verbiedt per 1 juli 2023 ongerichte reclame voor online kansspelen. Onder strikte voorwaarden is alleen online reclame nog toegestaan. 

Read more

24 maart 2023

Kerncijfers gokverslaving hoopgevend voor de toekomst

Het aantal mensen dat hulp zocht voor een gokverslaving, daalde in 2021 met 10%. Ook in 2022 daalde het aantal mensen dat zich meldde met een gokverslaving. Dit blijkt uit de ‘Tussenrapportage kerncijfers verslavingszorg 2016-2021’ van het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS). 

Read more

1 maart 2023

De werking van de Reclamecode Online Kansspelen verlengd tot 1 juni 2023

Op 15 december 2021 is de Reclamecode Online Kansspelen in werking getreden. In deze code maken de vergunde aanbieders van online kansspelen vrijwillig afspraken om naast inhoudelijke beperkingen, de hoeveelheid reclame voor online kansspelen te beteugelen. De code komt bovenop de al strenge online kansspelwetgeving. Hierdoor worden consumenten en specifieke kwetsbare groepen aanvullend beschermd. 

Read more

20 april 2022

Ook Bingoal sluit zich aan bij VNLOK

Bingoal Nederland B.V. heeft zich als zevende lid aangesloten bij de branchevereniging Vergunde Nederlandse Online Kansspelaanbieders (VNLOK). Bingoal zat bij de eerste lichting van 10 online kansspelaanbieders die een vergunning ontvingen van de Kansspelautoriteit en zijn sindsdien actief op de Nederlandse markt. Online biedt Bingoal sport, paardenrennen en casino aan. 

Zie hieronder het volledige nieuwsbericht.

7 april 2022

Nieuwe beleidsmedewerker / secretaris VNLOK

Met ingang van 1 april 2022 is Daan van Hoogmoed bij de VNLOK gestart als beleidsmedewerker / secretaris. 

Daan van Hoogmoed: “Ik ben opgeleid als gezondheidsrechtjurist en heb de afgelopen jaren gewerkt binnen de zorg. De overstap naar de VNLOK is dus een stap in een andere richting, maar wel een uitdagende stap vooruit. Als consument heeft de kansspelmarkt me altijd gefascineerd. Een markt waar veel mensen plezier aan beleven, maar die tegelijkertijd risico’s kent. Voor de consument is het daarom van belang om tot een zo veilig en verantwoord mogelijke online kansspelmarkt te komen. Met mijn rol bij de VNLOK hoop ik daar een bijdrage aan te kunnen leveren.

In mijn eerste week bij de VNLOK ben ik goed opgevangen en voel ik me erg welkom. Ik zie ernaar uit om aan de slag te gaan!”  

Meer informatie?

Voor meer informatie over verenigingszaken en / of public affairs kunt u contact opnemen via daan.van.hoogmoed@vnlok.nl of +31 (0) 6 29 24 35 70. 

30 maart 2022

VNLOK toegetreden als deelnemer SRC

Met ingang van 28 maart 2022 is VNLOK toegetreden als deelnemer van de Stichting Reclame Code (SRC). De SRC is de autoriteit voor verantwoorde offline en online reclame. De SRC bevordert verantwoord reclame maken met als doel de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van reclame te waarborgen. Dit doet zij onder andere door het faciliteren van de Nederlandse Reclame Code (NRC). De leden van VNLOK hebben met een aantal vergunde aanbieders van kansspelen, vrijwillig, bovenwettelijke afspraken gemaakt om naast inhoudelijke beperkingen, de hoeveelheid reclame voor online kansspelen te beteugelen. De code is tot stand gekomen in nauw overleg tussen omroepen, vergunninghouders van online kansspelen en mediapartijen; in samenwerking met de Stichting Reclame Code. Met de toetreding als deelnemer van de SRC ziet VNLOK een actieve rol in het uitdragen en ondersteunen van zelfregulering en dat op een verantwoorde wijze reclame wordt gemaakt. De Reclamecode Online Kansspelen is hiervan een goed voorbeeld.

Zie hierbij de link naar de NRC: https://www.reclamecode.nl/nrc/.

GEGEVENS VNLOK

© VNLOK, 2021

Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV DEN HAAG

KvK-nummer 83864059

Property-1donker-1