Nieuws

Kerncijfers gokverslaving hoopgevend voor de toekomst

Het aantal mensen dat hulp zocht voor een gokverslaving, daalde in 2021 met 10%. Ook in 2022 daalde het aantal mensen dat zich meldde met een gokverslaving. Dit blijkt uit de ‘Tussenrapportage kerncijfers verslavingszorg 2016-2021’ van het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS). 

Helma Lodders (voorzitter VNLOK): ‘Dat ook in 2021 en 2022 het aantal mensen dat hulp zocht voor een gokverslaving daalt, is hoopgevend voor de toekomst. Het is ook een opsteker voor de medewerkers van onze leden. Zij zetten zich dagelijks in om mensen te laten genieten van het spel, maar ook om te voorkomen dat mensen in de problemen komen door online kansspelen. Deze cijfers zijn een eerste signaal dat ze op de goede weg zijn. De uitdaging voor overheid, zorginstellingen en aanbieders van online kansspelen is om deze dalende trend ook de komende jaren vast te houden. Met name het aantal mannelijke probleemspelers van rond de 25 jaar moet omlaag. Goed samenwerken op basis van feiten, cijfers en onderzoek is dan essentieel.’

Om het aantal probleemspelers steeds verder omlaag te krijgen, informeren de leden van de VNLOK, spelers over de risico’s van online kansspelen en wijzen hen op de mogelijkheden die er zijn om hulp te zoeken. Ook monitoren zij speelgedrag, geven spelers een risicoprofiel en grijpen in bij problematisch gedrag. Hiervoor gebruiken ze interventies die steeds verder gaan, afhankelijk van het risico dat de speler loopt. Dit eindigt mogelijk in een (on)vrijwillige Cruks-inschrijving waardoor betrokkene bij geen enkele legale kansspelaanbieder meer terecht kan.

De werking van de Reclamecode Online Kansspelen verlengd tot 1 juni 2023

Op 15 december 2021 is de Reclamecode Online Kansspelen in werking getreden. In deze code maken de vergunde aanbieders van online kansspelen vrijwillig afspraken om naast inhoudelijke beperkingen, de hoeveelheid reclame voor online kansspelen te beteugelen. De code komt bovenop de al strenge online kansspelwetgeving. Hierdoor worden consumenten en specifieke kwetsbare groepen aanvullend beschermd. 

Aanvankelijk gold de code tot 1 maart 2023, zodat een herziene versie van de code op basis van een evaluatie in werking kon treden. Met het oog op het aanstaande verbod op ongerichte reclame voor online kansspelen, is de code nu verlengd tot 1 juni 2023 of zoveel eerder als het reclameverbod van kracht is. In de tussentijd evalueren vergunde aanbieders van online kansspelen -samen met andere betrokken partijen- de code. Uiteraard wordt de code ook in overeenstemming gebracht met de nieuwe wet- en regelgeving. 

Evaluatie van de Reclamecode Online Kansspelen

De brancheverenigingen VNLOK en NOGA zullen de evaluatie van de Reclamecode Online Kansspelen gezamenlijk uitvoeren. Bijgestaan door een onafhankelijk onderzoeksbureau betrekken de VNLOK en NOGA alle betrokken partijen (omroepen, mediapartijen, consumentenorganisaties, vergunninghouders van online kansspelen) bij de evaluatie. Met deze partijen wordt geëvalueerd of de code in de praktijk aan de doelstellingen voldoet. De uitkomst van de evaluatie wordt meegenomen bij de totstandkoming van een herziene versie van de ROK. Waarbij opnieuw een evenwicht wordt gezocht tussen het beperken van reclame voor online kansspelen en de doelstelling van het kansspelbeleid om zoveel mogelijk spelers van het illegale aanbod naar het verantwoorde en veilige legale aanbod te leiden. Een doelstelling waarvoor het op verantwoorde wijze reclame maken essentieel is. 

Ook Bingoal sluit zich aan bij VNLOK

Bingoal Nederland B.V. heeft zich als zevende lid aangesloten bij de branchevereniging Vergunde Nederlandse Online Kansspelaanbieders (VNLOK). Bingoal zat bij de eerste lichting van 10 online kansspelaanbieders die een vergunning ontvingen van de Kansspelautoriteit en zijn sindsdien actief op de Nederlandse markt. Online biedt Bingoal sport, paardenrennen en casino aan. 

Zie hieronder het volledige nieuwsbericht.

Nieuwe beleidsmedewerker / secretaris VNLOK

Met ingang van 1 april 2022 is Daan van Hoogmoed bij de VNLOK gestart als beleidsmedewerker / secretaris. 

Daan van Hoogmoed: “Ik ben opgeleid als gezondheidsrechtjurist en heb de afgelopen jaren gewerkt binnen de zorg. De overstap naar de VNLOK is dus een stap in een andere richting, maar wel een uitdagende stap vooruit. Als consument heeft de kansspelmarkt me altijd gefascineerd. Een markt waar veel mensen plezier aan beleven, maar die tegelijkertijd risico’s kent. Voor de consument is het daarom van belang om tot een zo veilig en verantwoord mogelijke online kansspelmarkt te komen. Met mijn rol bij de VNLOK hoop ik daar een bijdrage aan te kunnen leveren.

In mijn eerste week bij de VNLOK ben ik goed opgevangen en voel ik me erg welkom. Ik zie ernaar uit om aan de slag te gaan!”  

Meer informatie?

Voor meer informatie over verenigingszaken en / of public affairs kunt u contact opnemen via daan.van.hoogmoed@vnlok.nl of +31 (0) 6 29 24 35 70. 

VNLOK toegetreden als deelnemer SRC

Met ingang van 28 maart 2022 is VNLOK toegetreden als deelnemer van de Stichting Reclame Code (SRC). De SRC is de autoriteit voor verantwoorde offline en online reclame. De SRC bevordert verantwoord reclame maken met als doel de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van reclame te waarborgen. Dit doet zij onder andere door het faciliteren van de Nederlandse Reclame Code (NRC). De leden van VNLOK hebben met een aantal vergunde aanbieders van kansspelen, vrijwillig, bovenwettelijke afspraken gemaakt om naast inhoudelijke beperkingen, de hoeveelheid reclame voor online kansspelen te beteugelen. De code is tot stand gekomen in nauw overleg tussen omroepen, vergunninghouders van online kansspelen en mediapartijen; in samenwerking met de Stichting Reclame Code. Met de toetreding als deelnemer van de SRC ziet VNLOK een actieve rol in het uitdragen en ondersteunen van zelfregulering en dat op een verantwoorde wijze reclame wordt gemaakt. De Reclamecode Online Kansspelen is hiervan een goed voorbeeld.

Zie hierbij de link naar de NRC: https://www.reclamecode.nl/nrc/.

Afscheid Erwin van Lambaart

Vrijdag 25 maart jl. nam Erwin Van Lambaart afscheid van Holland Casino. Erwin was zes jaar CEO van het casinobedrijf en één van de initiatiefnemers van VNLOK.

Ter ere van zijn afscheid werd een mini-symposium georganiseerd. Onder leiding van Helene Hendriks ging Erwin samen met Helma Lodders (voorzitter VNLOK), Antoin Scholten (burgemeester gemeente Venlo) en Pieter Remmers (expert responsible gaming) in gesprek over samenwerking, duurzaamheid, preventie, ondernemen & reclame.

Het bestuur van VNLOK bedankt Erwin voor zijn inzet voor de online kansspelmarkt en de bestuursactiviteiten voor VNLOK. Wij wensen hem veel succes bij Casinos Austria Group!

Jeroen Verkroost is de opvolger van Erwin in het bestuur van VNLOK. We heten hem van harte welkom en wensen hem succes.

Ook Play North nu lid van VNLOK

Play North sluit zich aan als zesde lid bij VNLOK. Play North zat bij de eerste lichting van 10 online kansspelaanbieders die een vergunning hebben ontvangen van de Ksa en sinds 1 oktober 2021 op de Nederlandse markt actief zijn. In Nederland biedt Play North online kansspelen aan onder de naam Kansino.

Zie hieronder het volledige nieuwsbericht.

GEGEVENS VNLOK

© VNLOK, 2021

Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV DEN HAAG

KvK-nummer 83864059

Property-1donker-1