Nieuws

OneCasino sluit zich aan bij VNLOK

OneCasino Limited sluit zich als achtste lid aan bij de branchevereniging Vergunde Nederlandse Online Kansspelaanbieders (VNLOK). OneCasino ontving op 5 oktober 2022 een vergunning van de Kansspelautoriteit. Twee weken later gingen zij live met hun online casinoaanbod. Sindsdien zijn zij actief op de Nederlandse kansspelmarkt. 

Reclamecode voor Online Kansspelen: per 1 juli 2023 treedt een herziene code in werking

Op 1 juli 2023 treedt de herziene Reclamecode voor Online Kansspelen in werking. De herziene code is een initiatief van de brancheverenigingen VNLOK en NOGA en in samenwerking met de SRC tot stand gekomen. Onderdeel van de herziene code is een evaluatie waarbij het Ministerie van Justitie en Veiligheid, verslavingszorg, omroepen, mediapartijen en vergunninghouders van online kansspelen gevraagd zijn om hun zienswijzen te geven.

De werking van de Reclamecode Online Kansspelen verlengd tot 1 juni 2023

Op 15 december 2021 is de Reclamecode Online Kansspelen in werking getreden. In deze code maken de vergunde aanbieders van online kansspelen vrijwillig afspraken om naast inhoudelijke beperkingen, de hoeveelheid reclame voor online kansspelen te beteugelen. De code komt bovenop de al strenge online kansspelwetgeving. Hierdoor worden consumenten en specifieke kwetsbare groepen aanvullend beschermd. 

Ook Bingoal sluit zich aan bij VNLOK

Bingoal Nederland B.V. heeft zich als zevende lid aangesloten bij de branchevereniging Vergunde Nederlandse Online Kansspelaanbieders (VNLOK). Bingoal zat bij de eerste lichting van 10 online kansspelaanbieders die een vergunning ontvingen van de Kansspelautoriteit en zijn sindsdien actief op de Nederlandse markt. Online biedt Bingoal sport, paardenrennen en casino aan. 

Zie hieronder het volledige nieuwsbericht.

Nieuwe beleidsmedewerker / secretaris VNLOK

Met ingang van 1 april 2022 is Daan van Hoogmoed bij de VNLOK gestart als beleidsmedewerker / secretaris. 

Daan van Hoogmoed: “Ik ben opgeleid als gezondheidsrechtjurist en heb de afgelopen jaren gewerkt binnen de zorg. De overstap naar de VNLOK is dus een stap in een andere richting, maar wel een uitdagende stap vooruit. Als consument heeft de kansspelmarkt me altijd gefascineerd. Een markt waar veel mensen plezier aan beleven, maar die tegelijkertijd risico’s kent. Voor de consument is het daarom van belang om tot een zo veilig en verantwoord mogelijke online kansspelmarkt te komen. Met mijn rol bij de VNLOK hoop ik daar een bijdrage aan te kunnen leveren.

In mijn eerste week bij de VNLOK ben ik goed opgevangen en voel ik me erg welkom. Ik zie ernaar uit om aan de slag te gaan!”  

Meer informatie?

Voor meer informatie over verenigingszaken en / of public affairs kunt u contact opnemen via daan.van.hoogmoed@vnlok.nl of +31 (0) 6 29 24 35 70. 

VNLOK toegetreden als deelnemer SRC

Met ingang van 28 maart 2022 is VNLOK toegetreden als deelnemer van de Stichting Reclame Code (SRC). De SRC is de autoriteit voor verantwoorde offline en online reclame. De SRC bevordert verantwoord reclame maken met als doel de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van reclame te waarborgen. Dit doet zij onder andere door het faciliteren van de Nederlandse Reclame Code (NRC). De leden van VNLOK hebben met een aantal vergunde aanbieders van kansspelen, vrijwillig, bovenwettelijke afspraken gemaakt om naast inhoudelijke beperkingen, de hoeveelheid reclame voor online kansspelen te beteugelen. De code is tot stand gekomen in nauw overleg tussen omroepen, vergunninghouders van online kansspelen en mediapartijen; in samenwerking met de Stichting Reclame Code. Met de toetreding als deelnemer van de SRC ziet VNLOK een actieve rol in het uitdragen en ondersteunen van zelfregulering en dat op een verantwoorde wijze reclame wordt gemaakt. De Reclamecode Online Kansspelen is hiervan een goed voorbeeld.

Zie hierbij de link naar de NRC: https://www.reclamecode.nl/nrc/.

Afscheid Erwin van Lambaart

Vrijdag 25 maart jl. nam Erwin Van Lambaart afscheid van Holland Casino. Erwin was zes jaar CEO van het casinobedrijf en één van de initiatiefnemers van VNLOK.

Ter ere van zijn afscheid werd een mini-symposium georganiseerd. Onder leiding van Helene Hendriks ging Erwin samen met Helma Lodders (voorzitter VNLOK), Antoin Scholten (burgemeester gemeente Venlo) en Pieter Remmers (expert responsible gaming) in gesprek over samenwerking, duurzaamheid, preventie, ondernemen & reclame.

Het bestuur van VNLOK bedankt Erwin voor zijn inzet voor de online kansspelmarkt en de bestuursactiviteiten voor VNLOK. Wij wensen hem veel succes bij Casinos Austria Group!

Jeroen Verkroost is de opvolger van Erwin in het bestuur van VNLOK. We heten hem van harte welkom en wensen hem succes.

GEGEVENS VNLOK

© VNLOK, 2021

Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV DEN HAAG

KvK-nummer 83864059

Property-1donker-1