Het aantal mensen in de verslavingszorg met gokken als primaire problematiek daalde in 2022 met 7% naar 1920 personen. Hiermee heeft gokproblematiek een relatief beperkt aandeel van 3% van de totale problematiek in de verslavingszorg. Onder Nederlanders onder de 25 jaar is dit aandeel 5%. Dit blijkt uit de ‘Kerncijfers verslavingszorg 2017-2022’ van het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS). 

Helma Lodders (voorzitter VNLOK): ‘Dat in tegenstelling tot het beeld in de media ook in 2022 het aantal mensen dat hulp zocht voor een gokverslaving daalt, is hoopgevend voor de toekomst. Het is ook een opsteker voor de medewerkers van onze leden. Zij zetten zich dagelijks in om te voorkomen dat mensen in de problemen komen door online kansspelen, maar ook om mensen te laten genieten van het spel. Deze cijfers zijn een goede indicatie dat ze op de goede weg zijn, maar geen reden om achterover te leunen. Leden van de VNLOK voelen zich verantwoordelijk om de groep probleemspelers zo klein mogelijk te houden.  

Hoewel de LADIS-cijfers niet alles omvattend zijn, bevestigen ze het beeld dat slechts een kleine minderheid van alle gokkers een verslaving ontwikkelt. De uitdaging voor overheid, zorginstellingen en aanbieders van online kansspelen is om deze dalende trend ook de komende jaren vast te houden en tegelijkertijd oog te hebben voor de meerderheid van spelers die geen probleemgedrag of kansspelverslaving heeft. Eventuele maatregelen moeten effectief zijn en in verhouding staan tot het probleem. Goed samenwerken op basis van feiten, cijfers en onderzoek is dan essentieel.’

Om het aantal probleemspelers steeds verder omlaag te krijgen informeren de VNLOK-leden spelers over de risico’s van online kansspelen en wijzen hen op de mogelijkheden die er zijn om hulp te zoeken. Ook monitoren zij speelgedrag, geven spelers een risicoprofiel en grijpen in bij problematisch gedrag. Hiervoor gebruiken ze interventies die steeds verder gaan, afhankelijk van het risico dat de speler loopt. Dit eindigt mogelijk in een (on)vrijwillige Cruks-inschrijving. Cruks staat voor het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. Spelers die in Cruks staan kunnen niet meer deelnemen aan legale kansspelen.