In 2023 heeft de Reclame Code Commissie (RCC) vijf beslissingen genomen naar aanleiding van klachten over online kansspelreclame. Dit leidde tot vier afwijzingen en één toewijzing. Tegen deze toewijzing is beroep ingesteld.  Het College van Beroep heeft de toewijzing vernietigd. In 2022 werden nog tien beslissingen genomen. Zes daarvan werden afgewezen en vier toegewezen. Dit blijkt uit het jaarverslag 2023 van de Stichting Reclame Code.

Helma Lodders, voorzitter VNLOK, brancheorganisatie voor Vergunde Nederlandse Online Kansspelaanbieders: “In een gereguleerde online kansspelmarkt is het belangrijk dat spelers weten waar zij legaal kunnen spelen. Reclame speelt hierin een cruciale rol. Tegelijkertijd moet reclame verantwoord en evenwichtig zijn. De Reclamecode Online Kansspelen (ROK) levert hier een bijdrage aan. Het is bemoedigend om te zien dat de inspanningen van aanbieders leiden tot minder overtredingen. Dit bevestigt dat we op de juiste weg zijn.”

Waarover werd geklaagd?
De RCC heeft zich in 2023 over verschillende klachten moeten buigen:

  • Is de bestreden reclame gericht op jongvolwassenen/kinderen?
  • Wordt gebruik gemaakt van rolmodellen?
  • Is de bestreden reclame voldoende terughoudend?
  • Zijn bonusvoorwaarden voldoende toegankelijk en duidelijk omschreven?

De RCC is een onafhankelijk klachtenorgaan dat bestaat uit vijf leden. Als de RCC heeft geoordeeld dat een reclame-uiting in strijd is met de regels, dan volgt er een zogeheten ‘aanbeveling’ voor de adverteerder om niet meer op dergelijke wijze reclame te maken. De reclame moet vervolgens worden aangepast of worden ingetrokken.

Wat is de Reclamecode Online Kansspelen?
De code maakt deel uit van de nationale reclamecode en is een vorm van zelfregulering. De ROK zorgt ervoor dat aanvullend op wat de wet al vereist: 

  • Spelers worden geïnformeerd over verantwoorde deelname.
  • Extra inhoudelijke beperkingen gelden voor reclames voor online kansspelen.
  • Bonussen om spelers te verwelkomen beperkt worden ingezet.

Iedereen kan een klacht indienen op basis van de regels in de code. Wordt de klacht toegewezen? Dan past de adverteerder zijn reclame-uiting aan. 

Meer informatie?
Neem voor meer informatie over de ROK contact op met info@vnlok.nl. De volledige code is te vinden op de website van de Stichting Reclame Code: https://www.reclamecode.nl/nrc/reclamecode-online-kansspelen-rok-2021/.