Bijna de helft van de risicospelers is niet bereid om een bewijs van inkomsten te tonen om online te kunnen gokken. Deze spelers geven aan over te stappen naar een illegale goksite. Dat geldt ook voor risicospelers die hun speellimiet bereiken: ruim 40% geeft aan over te stappen naar een aanbieder waar zij geen limiet hoeven in te stellen. Dit zijn enkele opvallende conclusies uit de Online Kansspel Barometer 2024, het onderzoek van IPSOS I&O naar ontwikkelingen in de Nederlandse online kansspelmarkt. 

Het belangrijkste doel van de wetgever is dat 80% van de spelers kiest voor het legale aanbod en criminele illegale online casino’s mijdt. Deze doelstelling is opnieuw gehaald. 95% van de Nederlanders die wel eens online een gokje waagt, doet dit bij een online kansspelaanbieder met een vergunning. 

Terugdringen illegaal aanbod

Directeur Peter-Paul de Goeij van NOGA, de Nederlandse Online Gambling Associatie: “95% is een mooi percentage, maar het betekent ook dat nog zo’n 90.000 Nederlanders bij illegale casino’s gokken. Evenveel als alle inwoners van Heerlen of Hengelo. Het is belangrijk het illegale aanbod zo ver mogelijk terug te dringen. De aanstaande strengere wetgeving drijft juist met name risicospelers naar illegale aanbieders. Risicospelers zijn mensen die weleens liegen over hun gokgedrag of meer geld inzetten dan ze van plan waren. Dit zijn spelers die extra bescherming verdienen. Strengere maatregelen werken hier mogelijk averechts”.

Van de spelers kan 68% geen onderscheid maken tussen het legale en het illegale aanbod. ”Spelers hebben vaak geen idee. Dit komt onder andere door het reclameverbod op tv, radio en kranten. Zoek je op Google dan kom je direct terecht bij tientallen illegale casino’s”, waarschuwt directeur De Goeij van NOGA, de branchevereniging van online kansspelaanbieders.

Zorgplicht en jongvolwassenen

In de Online Kansspel Barometer 2024 is er voor het eerst geen groei meer te zien van het aantal jongvolwassenen tussen de 18 en de 34 jaar dat online gokt. Waar het aantal risicospelers onder jongvolwassenen in 2023 nog steeg, is dat in 2024 stabiel gebleven. De helft van de Nederlandse spelers is jongvolwassen, vorig jaar was dat nog 60%. Er is een kleine stijging te zien van het totale aantal online spelers. Die nipte groei is beduidend lager dan in andere Europese landen. Opvallend is verder dat Nederlanders niet vaker per jaar zijn gaan spelen.

Nederlanders zijn van mening dat online kansspelaanbieders verantwoordelijk zijn voor het voorkomen en signaleren van problematisch gokgedrag. Voorzitter Helma Lodders van de VNLOK, brancheorganisatie voor Vergunde Nederlandse Online Kansspelaanbieders: “De bescherming van spelers en in het bijzonder kwetsbare spelers, zoals jongvolwassenen, is onze topprioriteit. Online kansspelaanbieders met een vergunning hebben een belangrijke verantwoordelijkheid om risico- of probleemspelen zoveel als mogelijk te voorkomen en te signaleren. Een gokje wagen moet leuk zijn en niet tot problemen leiden”.

Over de Online Kansspel Barometer

Het is de vierde keer dat marktonderzoeksbureau Ipsos I&O de Online Kansspel Barometer uitvoert. De Barometer levert betrouwbare informatie op en laat trends zien in de onlinekansspelmarkt. De Barometer is daardoor belangrijk voor een inhoudelijke discussie over de online kansspelmarkt in Nederland. NOGA is initiatiefnemer van de Barometer en werkt sinds dit jaar samen met VNLOK.

Download de Online Kansspel Barometer 2024 hier: