De branchevereniging voor Vergunde Nederlandse Online Kansspelaanbieders (VNLOK) doet een oproep aan de Tweede Kamer en aan minister Weerwind voor Rechtsbescherming om bij het bespreken van de ontwikkelingen op de online kansspelmarkt in het Commissiedebat van 7 maart meer aandacht te besteden aan het verder terugdringen van het illegale aanbod van online kansspelen dat nog steeds eenvoudig bereikbaar is voor Nederlandse spelers. De Kansspelautoriteit (Ksa) pakt illegale aanbieders aan, maar er moet meer gebeuren om Nederlanders te beschermen tegen illegale aanbieders. Het opleggen van (hoge) boetes is niet voldoende. Ze moeten ook geïnd worden. Ook moeten bedrijven, zoals advertentienetwerken die illegale aanbieders toelaten, veel harder worden aangepakt.

Sinds oktober 2021 kunnen aanbieders die een vergunning van de Ksa hebben gekregen op een legale manier online kansspelen aanbieden in Nederland. Deze vergunde aanbieders moeten voldoen aan strenge regels met betrekking tot bijvoorbeeld reclame-uitingen, het voeren van een verslavingspreventiebeleid en het beschermen van consumenten. Sinds het openen van de markt zijn verschillende wijzigingen in wet- en regelgeving doorgevoerd of aangekondigd. Denk aan aanvullende regels voor reclame, zorgplicht en speellimieten.

In oktober 2024 zal naar verwachting de evaluatie van de Wet Kansspelen op afstand (Wet Koa) worden afgerond. Daaruit zal blijken of deze Wet Koa er voor heeft gezorgd dat Nederlanders nu op een legale, veilige manier online kansspelen kunnen spelen. Hiervoor is goed zicht op de kansspelproblematiek noodzakelijk. Uit recente cijfers van het LADIS (Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem) blijkt dat het aantal mensen dat in 2022 behandeling is voor gokverslaving daalt. Tegelijkertijd zijn er ook zorgen over groeiende problemen, bijvoorbeeld onder jongvolwassenen. De uitdaging is om de groep spelers die in de problemen komt door online kansspelen zo klein mogelijk te houden en tegelijkertijd oog te hebben voor de meerderheid van spelers die zonder problemen deelneemt aan online kansspelen. De evaluatie moet uitwijzen of hier verbeteringen nodig zijn. 

De Ksa heeft recent een hoge boete opgelegd aan een grote illegale aanbieder (Ksa schat dat deze illegale aanbieder 300 miljoen aan omzet heeft gegenereerd en dat 2.6 miljoen Nederlanders deze aanbieder hebben bezocht in 2022). En bij een andere actie waren zeven illegale online casino’s betrokken die adverteerden via op Nederland gerichte (affiliate) advertentienetwerken. In bijna alle gevallen was er sprake van (gericht) adverteren op kwetsbare groepen of zelfs met het aanbod tot spelen zonder Cruks. Cruks is het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (gokstop.nl). Spelers die in Cruks ingeschreven staan kunnen niet spelen bij legale aanbieders. Vergunde (legale) aanbieders weren niet alleen spelers die in Cruks ingeschreven staan, maar stimuleren spelers ook om zich zo nodig in te schrijven om zo problemen met gokverslaving te voorkomen. 

VNLOK vraagt de Tweede Kamer daarom om een duidelijker onderscheid te maken tussen illegale en legale aanbieders. En de VNLOK dringt aan op een keiharde aanpak van illegale aanbieders en van partijen die hun werkzaamheden faciliteren. Denk aan platformdiensten, betaal- en telecomproviders. Helma Lodders, voorzitter van VNLOK zegt: “De vergunde aanbieders winnen terrein en kunnen Nederlandse spelers een veilig en verantwoord kansspelaanbod bieden. Tegelijkertijd laat de recente boete van de Ksa zien dat er nog steeds grote illegale aanbieders zijn die zich richten op Nederlandse kwetsbare spelers. Daarnaast weet niemand precies hoe groot de illegale markt is. Met het oog op consumentenbescherming moet het aanpakken van deze aanbieders daarom prioriteit hebben.”

Nadere informatie voor de pers:

VNLOK; herbert.brinkman@vnlok.nl (woordvoerder), +31 6 371 657 43