Vergunde Nederlandse Online Kansspelaanbieders

VNLOK is de branchevereniging voor Vergunde Nederlandse Online Kansspelaanbieders. 

Het doel van VNLOK is het bevorderen van een gereguleerde, verantwoorde en voor consumenten veilige Nederlandse online kansspelmarkt. VNLOK ziet een vergunning als het centrale middel om een veilige, eerlijke en verantwoorde kansspeldeelname te garanderen.

VNLOK biedt een centraal aanspreekpunt en is kennisleverancier voor relevante stakeholders. De leden zetten preventieactiviteiten in om verslaving bij online kansspelers te voorkomen.  Daarnaast zijn de leden initiatiefnemers van de Reclamecode Kansspelen (ROK) waarmee zij sectorbrede afspraken willen maken over onder meer de hoeveelheid reclame voor online kansspelen. Met deze ROK willen zij voorkomen dat de consument vanaf 1 oktober 2021 bij het opengaan van de nieuwe markt overspoeld wordt door reclame. 
 
Verbinden is de basis van VNLOK. Als grootste brancheorganisatie van vergunde online kansspelaanbieders bouwt VNLOK aan duurzame relaties en verbindt VNLOK haar leden om de krachten te bundelen en te vergroten. Daardoor kan worden samengewerkt en kan er van elkaar worden geleerd. VNLOK verbindt niet alleen haar leden onderling, maar ook richting ministeries, de politiek en andere stakeholders die een rol spelen in de online kansspelindustrie. Door te verbinden, versterkt VNLOK de positie van de kansspelindustrie en bouwt VNLOK aan een goed gereguleerde markt ten gunste van de consument. 

Achtergrond Wet Koa

Op 1 april 2021 is de Wet kansspelen op afstand (Wet Koa) inwerking getreden. Deze wet reguleert de online kansspelen in Nederland met als doel de consumenten te beschermen, kansspelverslaving en kansspel gerelateerde fraude en criminaliteit te voorkomen.

Aanbieders van online kansspelen moeten een vergunning aanvragen bij de Nederlandse Kansspelautoriteit (Ksa). Aanbieders die een vergunning krijgen, mogen hun speelaanbod vanaf 1 oktober 2021 aan consumenten aanbieden. Vanaf dat moment kunnen spelers deelnemen aan legale online kansspelen. Tot 1 oktober 2021 was al het online kansspelaanbod voor Nederlandse spelers illegaal. Het aanbod van online kansspelaanbieders die (nog) geen vergunning, blijft na 1 oktober 2021 (nog) steeds illegaal. De aanbieders van online kansspelen moeten na 1 oktober 2021 voldoen aan diverse regels met betrekking tot bijvoorbeeld reclame-uitingen, het voeren van een verslavingspreventiebeleid en het beschermen van consumenten.

GEGEVENS VNLOK

© VNLOK, 2021

Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV DEN HAAG

KvK-nummer 83864059

Property-1donker-1