De VNLOK heeft met interesse de ‘Rapportage over het onderzoek naar de invulling van de zorgplicht door aanbieders van online kansspelen’ van de Kansspelautoriteit (Ksa) van 7 september 2023 gelezen.

Het onderzoek geeft een beeld van wat goed gaat en wat beter kan. Er staat een aantal goede voorbeelden van VNLOK-leden in van bovenwettelijke interventies, zoals strengere limieten voor jongvolwassenen, nazorggesprekken (indien mogelijk) met spelers die zich hebben uitgesloten van kansspelen of het (deels) uitsluiten van spelers die een bijstandsuitkering krijgen of onder bewind/curatele staan.

Tegelijkertijd noemt het onderzoek een aantal verbeterpunten, zoals het sneller en beter kunnen ingrijpen bij onmatig spel of een mogelijke gokverslaving. Op basis van deze verbeterpunten gaat de Ksa aan de slag met het aanscherpen van het eigen beleid.

Het bevorderen van een voor consumenten veilige online kansspelmarkt staat bij de leden van de VNLOK hoog in het vaandel. Zoals uit het onderzoek blijkt, zijn onze leden ook voortdurend bezig met het doorontwikkelen van hun preventiebeleid. Deze rapportage geeft handvatten om hiermee door te gaan. Het is goed dat de Kansspelautoriteit werkt aan uniformiteit zodat de zorgplicht over de hele linie wordt verbeterd. Ook pleit de VNLOK voor het delen van kennis en het doen van wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van zorgplichtmaatregelen.