Doelen

Het doel van VNLOK is het bevorderen van een gereguleerde, verantwoorde en voor consumenten veilige Nederlandse online kansspelmarkt in lijn met de doelstellingen van het Nederlandse kansspelbeleid. 

Aanspreekpunt

VNLOK streeft ernaar een centraal aanspreekpunt te zijn voor alle online kansspelen gerelateerde onderwerpen bij de relevante stakeholders zoals de betrokken ministeries (het Ministerie van Justitie & Veiligheid, het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Ministerie van Economische Zaken), de Kansspelautoriteit (toezichthouder), partners in verslavingspreventie en anderen. 

Kennispartner

De leden van VNLOK hebben gezamenlijk tientallen jaren ervaring met het aanbieden van kansspelen en het voeren van een effectief kansspelpreventiebeleid in binnen- en buitenland. VNLOK deelt haar kennis opgedaan in de praktijk en via onderzoeken die zij heeft laten uitvoeren op de verschillende thema's van het online kansspelaanbod. 

Tegengaan van illegaliteit

VNLOK staat voor een veilige online kansspelmarkt voor consumenten waarbij er geen plaats is voor illegale aanbieders of criminaliteit. 

Preventie & zelfregulering

De leden van VNLOK zijn voorlopers op het gebied van preventie en verantwoord spel. Naast de wettelijke eisen zijn de leden van VNLOK allen als initiatiefnemers betrokken bij de Reclamecode Kansspelen (ROK). Reclame voor online kansspelen dient consumenten te leiden naar legaal aanbod van kansspelen en hen weg te houden van illegaal aanbod, terughoudend te zijn, gericht te zijn op een verantwoorde deelname en niet aan te zetten tot risicovol spelgedrag dat kan leiden tot kansspelverslaving. Initiatiefnemers wil met de gehele sector evenals eventuele andere partners afspraken maken over de hoeveelheid reclame om te voorkomen dat consumenten overspoeld worden met reclame voor online kansspelen.

Verder behartigt VNLOK de gezamenlijke belangen van haar leden op alle aan de online kansspelmarkt grenzende onderwerpen.

GEGEVENS VNLOK

© VNLOK, 2021

Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV DEN HAAG

KvK-nummer 83864059

Property-1donker-1