Doelen

De VNLOK wil een gereguleerde, verantwoorde en voor consumenten veilige Nederlandse online kansspelmarkt bevorderen die in lijn is met de doelstellingen van het Nederlandse kansspelbeleid. Hierbij staan een aantal doelstellingen centraal.

1

Aanspreekpunt

VNLOK is het centrale aanspreekpunt voor relevante stakeholders als het gaat om onderwerpen die met online kansspelen te maken hebben. Stakeholders zijn bijvoorbeeld betrokken ministeries (het ministerie van Justitie & Veiligheid, het ministerie van Financiën, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Economische Zaken), de Kansspelautoriteit (toezichthouder), partners in verslavingspreventie en anderen.

2

Kennispartner

De leden van VNLOK hebben gezamenlijk ruime ervaring met het aanbieden van online kansspelen en met het voeren van een effectief verslavingspreventiebeleid. VNLOK deelt deze kennis, bijvoorbeeld via onderzoeken, en draagt hiermee bij aan de doelstellingen van het online kansspelbeleid.

3

Tegengaan van illegaliteit

VNLOK staat voor een veilige online kansspelmarkt voor consumenten waarbij er geen plaats is voor illegale aanbieders of criminaliteit. Tot nu toe heeft de inzet voor een verantwoorde, legale markt effect gehad: verreweg de meeste mensen die meedoen aan online kansspelen, doen dit bij een legale aanbieder. De VNLOK vindt dat illegale aanbieders harder bestreden moeten worden, om te voorkomen dat Nederlandse spelers in een onverantwoorde en onveilige speelomgeving terechtkomen. Ook partijen die het illegaal aanbod faciliteren hebben hierin een belangrijke verantwoordelijkheid. Denk aan internetproviders, platformen waar geadverteerd kan worden en leveranciers van betaaldiensten.

4

Verantwoorde reclame en zelfregulering

De leden van VNLOK zijn voorlopers op het gebied van preventie en verantwoord spel. Naast de wettelijke eisen zijn de leden van VNLOK als initiatiefnemers betrokken bij de Reclamecode Kansspelen (ROK). Reclame voor online kansspelen voorkomt dat spelers terecht komen bij het illegale aanbod. Reclame moet wel verantwoord zijn. Hierover zijn in de ROK afspraken gemaakt. Zo moet reclame volgens de ROK terughoudend zijn, gericht zijn op een verantwoorde deelname en niet aanzetten tot risicovol spelgedrag. Tot slot zijn in de ROK afspraken over bonussen gemaakt.

VNLOK zet zich ook in om kwetsbare groepen aanvullend te beschermen. Zo hanteren leden van de VNLOK een bovenwettelijke maximale stortingslimiet voor jongvolwassenen en een maximale speelduurlimiet.

GEGEVENS VNLOK

© VNLOK, 2024

Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV DEN HAAG

KvK-nummer 83864059

Property-1donker-1

SOCIALS