24 maart 2023

Kerncijfers gokverslaving hoopgevend voor de toekomst

Het aantal mensen dat hulp zocht voor een gokverslaving, daalde in 2021 met 10%. Ook in 2022 daalde het aantal mensen dat zich meldde met een gokverslaving. Dit blijkt uit de ‘Tussenrapportage kerncijfers verslavingszorg 2016-2021’ van het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS). 

Read more

1 maart 2023

De werking van de Reclamecode Online Kansspelen verlengd tot 1 juni 2023

Op 15 december 2021 is de Reclamecode Online Kansspelen in werking getreden. In deze code maken de vergunde aanbieders van online kansspelen vrijwillig afspraken om naast inhoudelijke beperkingen, de hoeveelheid reclame voor online kansspelen te beteugelen. De code komt bovenop de al strenge online kansspelwetgeving. Hierdoor worden consumenten en specifieke kwetsbare groepen aanvullend beschermd. 

Read more

20 april 2022

Ook Bingoal sluit zich aan bij VNLOK

Bingoal Nederland B.V. heeft zich als zevende lid aangesloten bij de branchevereniging Vergunde Nederlandse Online Kansspelaanbieders (VNLOK). Bingoal zat bij de eerste lichting van 10 online kansspelaanbieders die een vergunning ontvingen van de Kansspelautoriteit en zijn sindsdien actief op de Nederlandse markt. Online biedt Bingoal sport, paardenrennen en casino aan. 

Zie hieronder het volledige nieuwsbericht.

7 april 2022

Nieuwe beleidsmedewerker / secretaris VNLOK

Met ingang van 1 april 2022 is Daan van Hoogmoed bij de VNLOK gestart als beleidsmedewerker / secretaris. 

Daan van Hoogmoed: “Ik ben opgeleid als gezondheidsrechtjurist en heb de afgelopen jaren gewerkt binnen de zorg. De overstap naar de VNLOK is dus een stap in een andere richting, maar wel een uitdagende stap vooruit. Als consument heeft de kansspelmarkt me altijd gefascineerd. Een markt waar veel mensen plezier aan beleven, maar die tegelijkertijd risico’s kent. Voor de consument is het daarom van belang om tot een zo veilig en verantwoord mogelijke online kansspelmarkt te komen. Met mijn rol bij de VNLOK hoop ik daar een bijdrage aan te kunnen leveren.

In mijn eerste week bij de VNLOK ben ik goed opgevangen en voel ik me erg welkom. Ik zie ernaar uit om aan de slag te gaan!”  

Meer informatie?

Voor meer informatie over verenigingszaken en / of public affairs kunt u contact opnemen via daan.van.hoogmoed@vnlok.nl.

30 maart 2022

VNLOK toegetreden als deelnemer SRC

Met ingang van 28 maart 2022 is VNLOK toegetreden als deelnemer van de Stichting Reclame Code (SRC). De SRC is de autoriteit voor verantwoorde offline en online reclame. De SRC bevordert verantwoord reclame maken met als doel de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van reclame te waarborgen. Dit doet zij onder andere door het faciliteren van de Nederlandse Reclame Code (NRC). De leden van VNLOK hebben met een aantal vergunde aanbieders van kansspelen, vrijwillig, bovenwettelijke afspraken gemaakt om naast inhoudelijke beperkingen, de hoeveelheid reclame voor online kansspelen te beteugelen. De code is tot stand gekomen in nauw overleg tussen omroepen, vergunninghouders van online kansspelen en mediapartijen; in samenwerking met de Stichting Reclame Code. Met de toetreding als deelnemer van de SRC ziet VNLOK een actieve rol in het uitdragen en ondersteunen van zelfregulering en dat op een verantwoorde wijze reclame wordt gemaakt. De Reclamecode Online Kansspelen is hiervan een goed voorbeeld.

Zie hierbij de link naar de NRC: https://www.reclamecode.nl/nrc/.

29 maart 2022

Afscheid Erwin van Lambaart

Vrijdag 25 maart jl. nam Erwin Van Lambaart afscheid van Holland Casino. Erwin was zes jaar CEO van het casinobedrijf en één van de initiatiefnemers van VNLOK.

Ter ere van zijn afscheid werd een mini-symposium georganiseerd. Onder leiding van Helene Hendriks ging Erwin samen met Helma Lodders (voorzitter VNLOK), Antoin Scholten (burgemeester gemeente Venlo) en Pieter Remmers (expert responsible gaming) in gesprek over samenwerking, duurzaamheid, preventie, ondernemen & reclame.

Het bestuur van VNLOK bedankt Erwin voor zijn inzet voor de online kansspelmarkt en de bestuursactiviteiten voor VNLOK. Wij wensen hem veel succes bij Casinos Austria Group!

Jeroen Verkroost is de opvolger van Erwin in het bestuur van VNLOK. We heten hem van harte welkom en wensen hem succes.

17 maart 2022

VNLOK-leden gaan online kansspelreclames verder beperken

Vooruitlopend op de vandaag aangekondigde wijziging van de Wet kansspelen op afstand door de Minister van Rechtsbescherming nemen de leden van VNLOK de verantwoordelijkheid om via zelfregulering de online kansspelreclames op korte termijn aanzienlijk te beperken.

Zie hieronder het volledige persbericht.

31 januari 2022

Ook Play North nu lid van VNLOK

Play North sluit zich aan als zesde lid bij VNLOK. Play North zat bij de eerste lichting van 10 online kansspelaanbieders die een vergunning hebben ontvangen van de Ksa en sinds 1 oktober 2021 op de Nederlandse markt actief zijn. In Nederland biedt Play North online kansspelen aan onder de naam Kansino.

Zie hieronder het volledige nieuwsbericht.

14 december 2021

Nieuwe Reclamecode Online Kansspelen beperkt volume en inhoud voor TV en online reclame

Zie hieronder het persbericht, de Reclamecode Online Kansspelen ('ROK') en de Infosheet.

Mocht u een foutmelding krijgen bij het downloaden van de stukken, refresh dan de pagina.

GEGEVENS VNLOK

© VNLOK, 2024

Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV DEN HAAG

KvK-nummer 83864059

Property-1donker-1

SOCIALS