Op 15 december 2021 is de Reclamecode Online Kansspelen in werking getreden. In deze code maken de vergunde aanbieders van online kansspelen vrijwillig afspraken om naast inhoudelijke beperkingen, de hoeveelheid reclame voor online kansspelen te beteugelen. De code komt bovenop de al strenge online kansspelwetgeving. Hierdoor worden consumenten en specifieke kwetsbare groepen aanvullend beschermd. 

Aanvankelijk gold de code tot 1 maart 2023, zodat een herziene versie van de code op basis van een evaluatie in werking kon treden. Met het oog op het aanstaande verbod op ongerichte reclame voor online kansspelen, is de code nu verlengd tot 1 juni 2023 of zoveel eerder als het reclameverbod van kracht is. In de tussentijd evalueren vergunde aanbieders van online kansspelen -samen met andere betrokken partijen- de code. Uiteraard wordt de code ook in overeenstemming gebracht met de nieuwe wet- en regelgeving. 

Evaluatie van de Reclamecode Online Kansspelen
De brancheverenigingen VNLOK en NOGA zullen de evaluatie van de Reclamecode Online Kansspelen gezamenlijk uitvoeren. Bijgestaan door een onafhankelijk onderzoeksbureau betrekken de VNLOK en NOGA alle betrokken partijen (omroepen, mediapartijen, consumentenorganisaties, vergunninghouders van online kansspelen) bij de evaluatie. Met deze partijen wordt geëvalueerd of de code in de praktijk aan de doelstellingen voldoet. De uitkomst van de evaluatie wordt meegenomen bij de totstandkoming van een herziene versie van de ROK. Waarbij opnieuw een evenwicht wordt gezocht tussen het beperken van reclame voor online kansspelen en de doelstelling van het kansspelbeleid om zoveel mogelijk spelers van het illegale aanbod naar het verantwoorde en veilige legale aanbod te leiden. Een doelstelling waarvoor het op verantwoorde wijze reclame maken essentieel is.