De branchevereniging Vergunde Nederlandse Online Kansspelaanbieders (VNLOK) heeft kennisgenomen van de wijziging van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen van minister Weerwind voor Rechtsbescherming. Dit besluit verbiedt per 1 juli 2023 ongerichte reclame voor online kansspelen. Onder strikte voorwaarden is alleen online reclame nog toegestaan. 

VNLOK steunt het streven van de minister om kwetsbare groepen te beschermen. Door nu al en in deze mate reclame te beperken, vrezen de kansspelaanbieders dat weer meer spelers bij illegale aanbieders gaan spelen. Met als risico dat de kwetsbare groepen die bescherming verdienen, juist slechter af zijn.

Helma Lodders (voorzitter van de VNLOK): ‘Het vinden van een goede balans tussen genoeg reclame maken om mensen van het illegale naar het legale aanbod te leiden en kwetsbare groepen zo goed mogelijk te beschermen, is lastig. Toch is dat de gemeenschappelijke opdracht voor de minister en voor ons. We hebben begrip voor de zorgen uit de samenleving dat reclame niet moet leiden tot meer probleemspelers. Dit besluit miskent echter het belang van reclame en het gaat voorbij aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid die aanbieders al nemen. Wij zijn sceptisch of dit besluit de bescherming biedt aan kwetsbare groepen. Wij vragen de minister de gevolgen van dit besluit te monitoren om een averechts effect te voorkomen.’ 

Belang van reclame 
Het besluit miskent het belang van reclame voor online kansspelen. Reclame stelt consumenten immers in staat onderscheid te maken tussen legale en illegale aanbieders van online kansspelen. Volgens het jaarverslag 2022 van de Kansspelautoriteit speelt nu naar schatting 85 procent van de spelers bij legale aanbieders. Voor een groot deel speelden zij voorheen illegaal. Reclame heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. Door het beperken van reclame, verwacht VNLOK dat weer meer mensen bij illegale aanbieders uitkomen. Dit is wrang, omdat het illegale aanbod juist voor kwetsbare groepen een groot risico is. Bijvoorbeeld door een gebrek aan leeftijdsverificatie of aandacht voor verslavingspreventie. Het is daarom denkbaar dat de gekozen maatregel juist voor kwetsbare groepen een averechts effect heeft. 

Legale aanbieders nemen hun verantwoordelijkheid
De leden van VNLOK nemen als aanbieders van online kansspelen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het is daarom belangrijk om hen ook te beoordelen op de maatregelen die zij zelf nemen om kwetsbare doelgroepen te beschermen. Zij monitoren speelgedrag, geven spelers een risicoprofiel en grijpen in als zij risicovol gedrag signaleren. Dit doen ze op basis van een getrapt interventiemodel, mogelijk eindigend in een (on)vrijwillige inschrijving in het Centraal register uitsluiting kansspelen (Cruks). Na een inschrijving in Cruks wordt de speler bij geen enkele legale kansspelaanbieder meer toegelaten. Aanbieders wijzen risico- en probleemspelers regelmatig op deze mogelijkheid. Momenteel zijn ruim 35.000 spelers ingeschreven in Cruks.